Uppan

Uppan är vårt uppehållsrum för elever i åk 7-9.

Uppan är öppet för rastverksamhet på lunchrasterna samt fredagsrasten 09:20-09:40.

När möjlighet finns kan eleverna vara i Uppan efter skolan och t.ex. få hjälp med läxor eller att skriva omprov.

Dela:
Kategorier: