Hässelbygårdsskolan - en prisbelönad grundskola och grundsärskola!

Till Hässelbygårdsskolan i nordvästra Stockholm kommer elever från alla världens hörn för att få kunskaper och erfarenheter som rustar dem för mötet med resten av livet. Resan börjar i förskoleklass och slutar i årskurs 9 - på vägen däremellan möter eleverna professionella, engagerade vuxna och utmanande, utvecklande undervisning. Vi tror på våra elevers inneboende kapacitet och hjälper dem växa och utvecklas till de individer de vill vara.

Vi vill vara den bästa skolan för våra elever!

Jobba hos oss!

Hässelbygårdsskolan är en skola med stort fokus på lärande och utveckling för såväl elever som personal. Vi arbetar med noggrann uppföljning och utvärdering för att utveckla skolan utifrån teori och beprövad erfarenhet. Vi har genomtänkt fortbildning och ett systematiskt kollegialt lärande.

Webbmatte

Välj Hässelbygårdsskolan!

Förskoleklass

I nyrenoverade lokaler i skolans D-hus hittar du förskoleklassen, här finns trevliga, fungerande lokaler och utanför finns en lekplats som inbjuder till lek och rörelse. Dagen i förskoleklassen börjar 8:30 och slutar 12:30.

Årskurs 1-6

Vi har höga förväntningar på varje elev och utgår från att alla både vill och kan. Lektionerna är strukturerade och det är viktigt att alla vet vad vi tränar på och varför. Arbetsätten varierar vi så mycket som möjligt för att möta elevernas olika behov. I alla ämnen arbetar vi språkutvecklande.

Årskurs 7-9

Det viktigaste för oss på Hässelbygårdsskolan är att du får möjlighet att utvecklas och lära dig så mycket som möjligt - och att du trivs och mår bra. Undervisningen på vår skola har hög kvalitet och ställer krav på dig. Vi tror på dig och på att du har vilja och förmåga att nå dina mål.

Skolinspektionens enkät för vårdnadshavare

Nu är det dags för Skolinspektionens enkät. Ditt svar är ett av flera underlag i Skolinspektionens kontroll av skolor.

Vårdnadshavare kan svara på enkäten mellan den 4 november och den 29 november 2019. Enkäten ska svaras på en gång per barn, har du flera barn på skolan svarar du på enkäten en gång för varje barn. Svaren kommer inte att ses av skolan, utan av Skolinspektionen, skolan kommer få svaren i anonym och sammanställd form så att skolan inte vet vilken förälder som har svarat vad.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare svarar på enkäten! Var med och påverka skolan!

Instruktioner för hur du besvarar enkäten hittar du på Skolplattformen. 

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag barnet är frånvarande. 

Frånvaroanmälan kan göras på dessa sätt:

Anmäl via www.skolplattformen.stockholm.se
Skicka SMS till 073-0121740 
Anmäl via Stockholms stads app