Till innehåll på sidan

En fantastisk skola i möjligheternas Stockholm!

Till Hässelbygårdsskolan i nordvästra Stockholm kommer elever från alla världens hörn för att få kunskaper och erfarenheter som rustar dem för mötet med resten av livet. Resan börjar i förskoleklass och slutar i årskurs 9 - på vägen däremellan möter eleverna professionella, engagerade vuxna och utmanande, utvecklande undervisning. Vi tror på våra elevers inneboende kapacitet och hjälper dem växa och utvecklas till de individer de vill vara. Vi ska vara den bästa skolan för våra elever!

Förskoleklass

Vi är en skola som präglas av värme, engagemang och gemenskap. En skola där vi tillsammans skapar en miljö som bidrar till kunskap, trivsel och trygghet.

Grundsärskolan

I Hässelbygårdsskolan har vi två grundsärskoleklasser, en för de allra yngsta eleverna och en för elever i årskurs 6-9. Grundsärskolan kommer succesivt att byggas ut till att omfatta samtliga årskurser.

Jobba hos oss!

Hässelbygårdsskolan är en skola med stort fokus på lärande och utveckling för såväl elever som personal. Vi arbetar med noggrann uppföljning och utvärdering för att utveckla skolan utifrån teori och beprövad erfarenhet.

Ingress: 
En fantastisk skola i möjligheternas Stockholm!