Till innehåll på sidan

Arbetssätt

Vårt huvuduppdrag är att rusta eleverna så att de står starka inför mötet med resten av livet - med kunskaper, självtillit och ansvarskännande. Vi har ett arbetssätt som är präglat av struktur och omtanke. Vi har höga förväntningar på våra elever för vi tror att de både vill och kan.

 

Världen förändras

Det händer mycket i världen runt omkring. Våra lärare är måna om att ta del av det senaste, både när det gäller modern teknik men också när det gäller undervisningsmetoder och synsätt. Det vi gör bygger på aktuell forskning av bl.a. John Hattie.

 

Prioriterade åtaganden

Eget ansvar, närvaro och arbetsro är tre faktorer som hjälper eleverna att nå kunskapsmålen. Dessa finns anslagna i alla klassrum för att påminna eleverna och för att hålla samtalen om begreppen levande. Alla lärare har regelbundna diskussioner med eleverna om vad begreppen står för och vad var och en kan göra för att uppfylla dem.

 

Lektioner

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv har vi varierande längd på våra lektioner.

Vi strävar efter att ha en skoldag utan håltimmar.

Alla lektioner följer en gemensam lektionsstruktur; Eleverna har fasta platser i klassrummet, lektionens ramar (tid, syfte, mål, innehåll) finns angivet på tavlan, lektionerna avslutas med en sammanfattning (vad har vi lärt oss idag).

Dela:
Kategorier: