Årskurs 1-6

För oss på skolan är det viktigt att ditt barn känner sig tryggt och tycker att det är roligt att gå till skolan. Lika viktigt är det att undervisningen håller hög kvalitet, därför är alla lärare på skolan behöriga och personalen vidareutbildas hela tiden.

Vi har höga förväntningar på varje elev och utgår från att alla både vill och kan. Lektionerna är strukturerade och det är viktigt att alla vet vad vi tränar på och varför. Arbetsätten varierar vi så mycket som möjligt för att möta elevernas olika behov. I alla ämnen arbetar vi språkutvecklande.

Smartboards finns i alla klassrum och i bl.a. läsinlärningen tar vi hjälp av iPads. Tekniken är ett bra hjälpmedel som prioriteras på skolan.

 

Specialpedagogik

Vi har specialpedagoger och/eller speciallärare på alla stadier. Dessa arbetar dels med att handleda pedagogerna, dels ute i klassrummen och dels med enskilda elever - allt efter vilket behov som finns. Var stödet ska sättas in och hur länge beslutas av elevhälsoteamet som träffas varje vecka. Elever som har behov av kompensatoriska hjälpmedel, till exempel specialanpassat datorstöd eller inlästa läromedel, får det. 

 

Förberedelsegrupp

I förberedelsegruppen går barn som ännu inte behärskar det svenska språket p.g.a. att de nyligen kommit till Sverige. I förberedelsegruppen får eleverna i en lugn och trygg miljö undervisning i svenska som andraspråk.

Målet för eleverna i förberedelsegrupperna är att så snabbt som möjligt delta i den reguljära verksamheten. Varje elev har en individuell plan för hur och när detta ska ske.

Pedagogerna som undervisar i förberedelsegruppen är behöriga i svenska som andraspråk vilket borgar för en undervisning av hög kvalitet. De har även ett tätt samarbete med övriga ämneslärare samt med modersmålslärarna för att på bästa sätt tillgodose varje elevs behov av undervisning och stöd.

Dela:
Kategorier: