Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Du lär dig bäst när du mår bra, både fysiskt och psykiskt, och när du trivs i skolan. Elevhälsan arbetar förebyggande och finns på skolan för din skull, för att du ska nå utbildningens mål. Om du är sjuk eller behöver vård ska du vända dig till vårdcentralen eller husläkaren. 

Ibland kan man som elev behöva extra stöd. Det kan du få av elevhälsan oavsett om du behöver medicinska, psykologiska, psykosociala eller specialpedagogiska insatser. 

På Hässelbygårdsskolan har vi ett aktivt elevhälsoteam som träffas en gång/vecka. Teamet består av skolledning, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, speciallärare, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare och de beslutar tillsammans vilka insatser som ska göras. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. 

På stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få information. Informationen är uppbyggd kring dessa kategorier: 

  • Hälsa
  • Psykisk hälsa
  • Trygghet och studiero
  • Verksamhet och stöd
  • Relationer
  • Det här är elevhälsa
Dela:
Kategorier: