Till innehåll på sidan

Försäkring

Barn och elever i verksamhet i Stockholms stad omfattas av olycksfallsförsäkring via S:t Erik försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter läkekostnader, invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Den täcker inte kostnader eller skador till följd av sjukdom. För mer detaljerade uppgifter läs på S:t Erik försäkrings hemsida, länk finns till höger.

Dela:
Kategorier: