Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Vi är en skola som präglas av värme, engagemang och gemenskap. En skola där vi tillsammans skapar en miljö som bidrar till kunskap, trivsel och trygghet.

I skolans D-hus hittar du förskoleklassen, här finns trevliga, fungerande lokaler och utanför finns en lekplats som inbjuder till lek och rörelse. Dagen i förskoleklassen börjar 8:30 och slutar 12:30. Förskoleklassens fritidshem, Solen, är i samma lokaler som förskoleklass och personalen är med barnen hela dagen. 

I förskoleklass arbetar vi med den lärande leken vilket stimulerar elevernas utveckling och lusten att lära. Språklig medvetenhet och matematiska begrepp är viktiga delar i undervisningen, likaså estetiska lärprocesser där eleverna får utveckla sin kreativitet via olika uttryckssätt. Rörelse och utomhuslek är återkommande aktiviteter. Vi har en stor skolgård som inbjuder till mycket lek och fysisk aktivitet. Vi har aktiva raster, lånebod och vuxenledda aktiviteter. 

Lunch äter barnen i skolans matsal, vi har eget tillagningskök där vi serveras god och näringsriktig mat varje dag. 

Vi har små elevgrupper och arbetar aktivt med föräldrasamverkan, det är viktigt att du som förälder känner dig trygg när du lämnar ditt barn hos oss! Vi har engagerad, erfaren och utbildad personal som varje dag arbetar för att ditt barn ska trivas, må bra och utvecklas. Via Skolplattformen får du ta del av information och följa ditt barns utveckling. 

 

Dela:
Kategorier: