Fritidshem

Väkomna till Hässelbygårdsskolans fritidsverksamhet. Vi har fyra fritidshem: Planeten, Stjärnhimlen, Galaxen2 och Galaxen3.

Morgonomsorg finns från kl. 06:30 tills förskeleklass och skola börjar och kvällsomsorg finns till kl. 18:00. Öppning och stängning sker på Galaxen2.

Vi följer läroplanen för grundskolan (Lgr11) och Skolverkets allmänna råd för fritidshem. Våra grundstenar i verksamheten är trygghet, jämlikhet, solidariet och demokrati.

De vuxna skapar en verksamhet som är tydlig i sin struktur med ett gemensamt förhållningssätt för alla fritidshem. Miljön både ute och inne ska vara säker så att barnen känner sig trygga fysiskt och psykiskt. Barnen ska mötas av vuxna de känner tillit till. Varje enskilt barn ska känna sig sett och bekräftat. Vi strävar efter att stärka barnens självförtroende och öka deras förmåga att acceptera och respektera andra. Vi arbetar aktivt med att ge barnen olika verktyg för att lösa konflikter.

Verksamheten ska utgå från barnens behov och förutsättningar. Barnen ska vara delaktiga i planering och utvärdering av verksamheten.

Vår strävan är att ha en rak och öppen dialog med föräldrarna. Föräldrar ska fortlöpande få information om verksamheten på fritidshemmet.

Dela:
Kategorier: