Välkommen till fritidshemmet Galaxen

Galaxen är fritidshem för elever i åk 3. Skola och fritids finns i samma lokaler, på bottenvåningen i D-huset. Skola och fritidshem samarbetar kring teman, utvecklingssamtal och läxhjälp. Personal från fritidshemmet är delaktiga i elevernas skoldag.

Aktiviteter vi erbjuder på fritids kan vara:

  • Högläsning
  • Biblioteksbesök
  • Hemkunskap
  • Rörelse, dans, musik
  • Fotboll, basket
  • Utevistelse i skog och närliggande parker
  • Verkstad för skapande med ex. textil, färg, lera, gips

Vi har tillgång till iPads och använder dem i pedagogiskt syfte. Vi har en begreppsgrupp där vi praktisk lär barnen vad olika saker betyder.

 

 

Vi arbetar på Galaxen