Till innehåll på sidan

Grundsärskolan

I Hässelbygårdsskolan har vi två grundsärskoleklasser, en för de allra yngsta eleverna och en för elever i årskurs 6-9. Grundsärskolan kommer succesivt att byggas ut till att omfatta samtliga årskurser.

Eleverna i grundsärskolan har funktionsnedsättningar och har därför behov av olika former av stöd. Vi arbetar utifrån Läroplan för grundsärskolan 2011 i nära samarbete med hemmet och eventuellt habiliteringen.

I arbetet utgår vi från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Arbetssätten varierar och undervisningen anpassas efter varje elev. Inkludering är en bärande tanke på Hässelbygårdsskolan och det gäller även för grundsärskolan. Eleverna deltar i alla verksamheter på sina villkor.

 

Eftermiddagsverksamhet

För de yngsta barnen har vi "hela barnet hela dagen", när skoldagen är slut fortsätter eleverna med fritidsaktiviteter i samma lokaler och med samma personal.

Eftermiddagsverksamhet för de äldre eleverna ordnas genom Socialförvaltningen.

 

Är du intresserad av grundsärskolan?

Du som är intresserad av grundsärskolan tar kontakt med rektor Bodil Torelm. 

Dela:
Kategorier: