Grundsärskolan årskurs 6-9

I Hässelbygårdsskolan har vi en grundsärskoleklass för elever i årskurs 6-9.

Eleverna i grundsärskolan har funktionsnedsättningar och har därför behov av olika former av stöd. Vi arbetar utifrån Läroplan för grundsärskolan 2011 i nära samarbete med hemmet och eventuellt habiliteringen.

I arbetet utgår vi från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Arbetssätten varierar och undervisningen anpassas efter varje elev. Inkludering är en bärande tanke på Hässelbygårdsskolan och det gäller även för grundsärskolan. Eleverna deltar i alla verksamheter på sina villkor.

 

Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet ordnas genom Socialförvaltningen.

 

Är du intresserad av grundsärskolan?

Du som är intresserad av grundsärskolan tar kontakt med rektor Martin de Ron.

Dela:
Kategorier: