Gymnasieval

Nationella program

Det finns 18 nationella program som erbjuds till alla elever i Stockholms stad. Programmen är uppdelade i yrkesprogram som är mer praktiskt betonade och riktar sig till ett yrke eller yrkesområde samt högskoleförberedande program som ger grunden för vidare studier på högskola/universitet. På alla program läser eleverna svenska, matematik, engelska, historia, idrott, religion och samhällskunskap. Övriga ämnen varierar beroende på program och inriktning.

Yrkesförberedande program
Barn och fritid
Bygg och anläggning
El och energi
Fordon och transport
Handel och administration
Hantverk
Hotell och turism
Industritekniska
Naturbruk
Restaurant och livsmedel
VVS och fastighet
Vård och omsorg

Högskoleförberedande progam
Ekonomi
Estetiska
Humanistiska
Naturvetenskap
Samhällsvetenskap
Teknik

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan består av nio nationella program samt individuella program.

De nationella programmen är:
Programmet för administration, handel och varuhantering
Programmet för estetiska verksamheter
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
Programmet för fordonsvård och godshantering
Programmet för hantverk och produktion
Programmet för hotell, restaurang och bageri
Programmet för hälsa, vård och omsorg
Programmet för samhälle, natur och språk
Programmet för skog, mark och djur

Dela: