Välkommen till fritidshemmet Lönneberga

Lönneberga är fritidshem för elever i förskoleklass. Förskoleklass och fritids finns i samma lokaler, i Paviljongen på skolgården.

Skola och fritidshem samarbetar kring teman, utvecklingssamtal och social träning. Personal från fritidshemmet är delaktiga i elevernas skoldag. Aktiviteter vi erbjuder under veckan är bland annat skapande, utelek, experiment, bakning, musik, besök i närområdet m.m.

Vi lägger stor vikt vid elevernas sociala träning såsom:

att lära barnen umgås i grupp

att utveckla deras empatiska förmåga

att lyfta fram olikheter på ett positivt sätt

att lära dem att respektera varandra