Välkommen till fritidshemmet Nangijala

Nangijala är fritidshem för elever i åk 1. Skola och fritids finns i samma lokaler, på bottenvåningen i E-huset. Skola och fritidshem samarbetar kring teman, utvecklingssamtal och läxhjälp. Personal från fritidshemmet är delaktiga i elevernas skoldag.

Vi satsar mycket på skolans ledord Respekt, Omtanke och Ansvar. En dag i veckan har varje klass en innestund då vi har fritidsråd med tankar om fritids, ROA-arbete, mellanmål i lugn miljö på avdelningen samt en aktivitet enligt elevernas önskemål.

Övriga aktiviteter vi erbjuder under veckan är bland annat skapande, utelek, experiment, bakning, musik, besök i närområdet m.m.