Artikel i Hässelby Tidning om vårt sätt att anordna PRAO

Eleverna får besöka åtta arbetsplatser under åtta dagar, fördelat under läsåret.

Branscherna är handel, ekonomi, IT, administration, vård, bygg, restaurang/hotell, kultur/media och arbetsplatser där antingen kontaktpersonen eller hela arbetsplatsen pratar engelska.

Under två temadagar på skolan får eleverna förbereda sig inför jobbskuggningen.

I nian lär de sig att skriva CV och personligt brev.

 

Länk till artikeln: http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nytt-satt-att-praoa-ska-vidga-perspektiven/repqaz!X20BvWru8LAqcMZU7xsqYQ/

Dela: