Pimp my grades

Hösten 2007 startade Estelle Joubert Westling och Gustav Uddhammar projektet Pimp My Grades. Syftet med projektet är dels att hjälpa Hässelbygårdsskolans högstadieelever att förbättra sina studieresultat samt att inspirera och öka studiemotivationen. Vi vill också förmedla en inställning om att man går i skolan för sin egen skull.

Varje vecka är det ett antal studenter från Handelshögskolan i Stockholm som åker ut till skolan och hjälper till med läxläsning. Det senaste året har vi även börjat samarbeta med en managementkonsultfirma, varifrån ett par konsulter följer med oss ut varje vecka som del av deras CSR-arbete. Den ena veckan är inte den andra lik, eleverna bestämmer själva vilka ämnen som just de vill läsa och vi hjälper till så gott vi kan. Totalt är vi cirka 30 personer som är med i projektet och turas om att åka ut till skolan.

Namnet Pimp My Grades kommer från den amerikanska TV-kanalen MVT som sänder ett populärt TV-program vid namn Pimp My Ride. Pimp är ett amerikanskt slanguttryck för att göra någonting snyggare och bättre.
Vi vill ge läxläsning en lite roligare framtoning. Ingen behöver tycka att läxor är roligt, men man kan åtminstone förstå att man vinner i längden på att göra dem!

Dela: