Fritidshemspersonal

Telefonnummer vid öppning (06:30-08:00) och stängning (16:30-18:00)

08-508 466 79 (telefon)

076-1246679 (sms)

 

Förskoleklass (hela dagen): 08-508 466 79

Åk 1-2 (hela dagen): 08-508 049 18

Åk 3 (hela dagen): 08-508 049 25

Antal: 9