Fritidshemspersonal

Telefonnummer vid öppning (06:30-08:00) och stängning (16:30-18:00)

08-508 049 18 (telefon)

076-1204918 (sms)

 

Förskoleklass (hela dagen): 08-508 466 79

Åk 1 (hela dagen): 08-508 049 25

Åk 2-3 (hela dagen): 08-508 049 18

Antal: 18