Välkommen till fritidshemmet Saltkråkan

Saltkråkan är fritidshem för elever i åk 2. Skola och fritidshem finns i samma lokaler, på våning två i E-huset. Skola och fritidshem samarbetar kring teman, utvecklingssamtal och läxhjälp. Personal från fritidshemmet är delaktiga i elevernas skoldag.