Skolledningen utgörs av Martin de Ron (rektor), Hanna Adolfi (bitr. rektor F-3), Linda Kjellkvist (bitr. rektor 4-6), Anders Sikström (bitr. rektor 7-9), Natasha Modée (administrativ chef) samt Cecilia Tselepis (samordnare). 

Skolledningen finns i A-huset, ingång A1 1tr.