Skolledningen utgörs av Bodil Torelm (rektor fr. 200803), Malin Nordh (bitr. rektor F-3 och fritids fr. 200803), Linda Kjellkvist (bitr. rektor 4-9), Natasha Modée (administrativ chef) samt Cecilia Tselepis (samordnare).

Skolledningen finns i A-huset, ingång A1 1tr.

Ingress: 
Skolledningen utgörs av Bodil Torelm (rektor fr. 200803), Malin Nordh (bitr. rektor F-3 och fritids fr. 200803), Linda Kjellkvist (bitr. rektor 4-9), Natasha Modée (administrativ chef) samt Cecilia Tselepis (samordnare).