Specialpedagog/speciallärare

Våra specialpedagoger/speciallärare arbetar för att elever i särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som styr det specialpedagogiska stödet och en pedagogisk kartläggning ligger till grund för aktuella insatser.

Varje stadie har tillgång till specialpedagog och/eller speciallärare.

Dela: