Till innehåll på sidan

Försäkring

Antal: 1

  • Försäkring

    Barn och elever i verksamhet i Stockholms stad omfattas av olycksfallsförsäkring via S:t Erik försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter läkekostnader, invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall.

    Kategorier: