Till innehåll på sidan

Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag barnet är frånvarande. 

  Frånvaroanmälan kan göras på dessa sätt:

  Anmäl via www.skolplattformen.stockholm.se
  Skicka SMS till 073-0121740 
  Anmäl via Stockholms stads app

  Kategorier: