Trygghet och studiero

Antal: 2

  • Trivselregler

    Under läsåret 16/17 har elever och personal reviderad ordningsreglerna och kommit fram till nedanstående. 

     

  • Värdegrund

    I en skola krävs att vi som vuxna har en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt, både till varandra och till eleverna, för att samarbeta på bästa sätt kring våra elever. Alla elever kommer till skolan med en nyfikenhet och lust att lära, med vi