Särskilt stöd

Antal: 2

  • Specialpedagog/speciallärare

    Våra specialpedagoger/speciallärare arbetar för att elever i särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande.

  • Pimp my grades

    Hösten 2007 startade Estelle Joubert Westling och Gustav Uddhammar projektet Pimp My Grades.