Särskilt stöd

Antal: 1

  • Specialpedagog/speciallärare

    Våra specialpedagoger/speciallärare arbetar för att elever i särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande.