Elevhälsa

Antal: 10

 • Skolmåltid

  Lunch serveras varje dag kl. 10:45-12:30. Eleverna äter på den lunchtid som finns angivet i deras schema. Intyg krävs för specialkost, blankett finns på Skolplattformen under Dokument. 

 • Specialpedagog/speciallärare

  Våra specialpedagoger/speciallärare arbetar för att elever i särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande.

 • Skolpsykolog

  Skolpsykologen träffar elever och föräldrar på uppdrag av skolledningen. Tjänsten som skolpsykolog är för närvarande vakant. 

 • Skolläkare

  Skolläkaren kontaktas via skolsköterskan.

 • Kurator

  Till kuratorn kan du gå om du vill prata om saker som oroar dig eller som du funderar på i största allmänhet.

 • Skolsköterska

  Till skolsköterskan går du om du gör illa dig eller får ont i huvudet under den tid du är i skolan. Skolsköterskan följer din hälsoutveckling genom skolåren.

 • Elevhälsa

  Du lär dig bäst när du mår bra, både fysiskt och psykiskt, och när du trivs i skolan. Elevhälsan arbetar förebyggande och finns på skolan för din skull, för att du ska nå utbildningens mål.

  Kategorier:
 • Värdegrund

  I en skola krävs att vi som vuxna har en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt, både till varandra och till eleverna, för att samarbeta på bästa sätt kring våra elever. Alla elever kommer till skolan med en nyfikenhet och lust att lära, med vi

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag barnet är frånvarande. 

  Frånvaroanmälan kan göras på dessa sätt:

  Anmäl via www.skolplattformen.stockholm.se
  Skicka SMS till 073-0121740 
  Anmäl via Stockholms stads app

  Kategorier: