Elevhälsa

Antal: 9

 • Specialpedagog/speciallärare

  Våra specialpedagoger/speciallärare arbetar för att elever i särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande.

 • Skolpsykolog

  Skolpsykolog Moses Sirviö träffar elever och föräldrar på uppdrag av skolledningen, Moses finns på skolan varannan vecka.

 • Kurator

  Till vår kurator Caroline kan du gå om du vill prata om saker som oroar dig eller som du funderar på i största allmänhet.

 • Skolsköterska

  Till skolsköterskan går du om du gör illa dig eller får ont i huvudet under den tid du är i skolan. Skolsköterskan följer din hälsoutveckling genom skolåren.

 • Elevhälsa

  Du lär dig bäst när du mår bra, både fysiskt och psykiskt, och när du trivs i skolan. Elevhälsan arbetar förebyggande och finns på skolan för din skull, för att du ska nå utbildningens mål.

  Kategorier:
 • Studievägledning

  Studie- och yrkesvägledare Mia Giertta finns på skolan måndag-torsdag. Kontaka Mia om du har funderingar kring gymnasie- och yrkesval, prao m.m.

 • Värdegrund

  I en skola krävs att vi som vuxna har en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt, både till varandra och till eleverna, för att samarbeta på bästa sätt kring våra elever. Alla elever kommer till skolan med en nyfikenhet och lust att lära, med vi

 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas av vårdnadshavare före kl. 08.00 varje dag barnet är frånvarande. 

  Frånvaroanmälan kan göras på dessa sätt:

  Anmäl via www.skolplattformen.stockholm.se
  Skicka SMS till 073-0121740 
  Anmäl via Stockholms stads app

  Kategorier: