Skolfakta

Antal: 18

 • Skolmåltid

  Lunch serveras varje dag kl. 10:45-12:30. Eleverna äter på den lunchtid som finns angivet i deras schema. Intyg krävs för specialkost, blankett finns på Skolplattformen under Dokument. 

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Vision

  Vi vill att Hässelbygårdsskolan skall vara den bästa skolan för våra elever. Här känner elever och personal trygghet, glädje och gemenskap när de gör sig redo att möta framtidens utmaningar.

 • Uppan

  Uppan är vårt uppehållsrum för elever i åk 7-9.

  När möjlighet finns kan eleverna vara i Uppan efter skolan och t.ex. få hjälp med läxor eller att skriva omprov.

  Kategorier:
 • Årskurs 7-9

  Det viktigaste för oss på Hässelbygårdsskolan är att du får möjlighet att utvecklas och lära dig så mycket som möjligt - och att du trivs och mår bra. Undervisningen på vår skola har hög kvalitet och ställer krav på dig. Vi tror på dig och på att du har vilja och förmåga att nå dina mål.

  Kategorier:
 • Årskurs 1-6

  Vi har höga förväntningar på varje elev och utgår från att alla både vill och kan. Lektionerna är strukturerade och det är viktigt att alla vet vad vi tränar på och varför. Arbetsätten varierar vi så mycket som möjligt för att möta elevernas olika behov. I alla ämnen arbetar vi språkutvecklande.

  Kategorier:
 • Expedition

  Expeditionen hittar du i A-huset, ingång A1, 1 trappa upp.

   

  Öppettider: Måndag-fredag 8:00-16:00

  Telefonnummer: 08-508 04 900

 • Skolledning

  Skolledningen utgörs av Martin de Ron (rektor), Linda Kjellkvist (bitr. rektor 4-9), Anders Sikström (bitr. rektor 4-9), Natasha Modée (administrativ chef) samt Cecilia Tselepis (samordnare). 

 • Trivselregler

  Under läsåret 16/17 har elever och personal reviderad ordningsreglerna och kommit fram till nedanstående. 

   

 • Arbetssätt

  Vårt huvuduppdrag är att rusta eleverna så att de står starka inför mötet med resten av livet - med kunskaper, självtillit och ansvarskännande. Vi har ett arbetssätt som är präglat av struktur och omtanke.

 • Här hittar du oss!

  Hässelbygårdsskolan ligger i Hässelby gård i västra Stockholm - med närhet till både natur och tunnelbana.

 • Elev / vårdnadshavare

  Här hittar du sådant som är viktigt att veta för dig som elev eller för dig som förälder.

   

 • 7a_kartpromenad

  Vi ska vara den bästa skolan för våra elever

  På Hässelbygårdsskolan går ca 500 elever i åldrarna 6-16 år. Vi har även grundsärskola (åk 6-9) och förberedelseklasser inom vår verksamhet. Vi har fyra fritidshem samt en fritidsklubb som ligger i skolan.

 • Start

  Till Hässelbygårdsskolan i nordvästra Stockholm kommer elever från alla världens hörn för att få kunskaper och erfarenheter som rustar dem för mötet med resten av livet.