Till innehåll på sidan

Grundsärskola

Antal: 1

  • Grundsärskolan

    I Hässelbygårdsskolan har vi två grundsärskoleklasser, en för de allra yngsta eleverna och en för elever i årskurs 6-9. Grundsärskolan kommer succesivt att byggas ut till att omfatta samtliga årskurser.