Trygghetsgruppen

Hässelbygårdsskolans Trygghetsgrupp har som främsta uppgift att arbeta för att stoppa trakasserier och annan kränkande behandling. Gruppen träffas flera gånger/termin för att diskutera situationen på skolan samt föreslå förebyggande åtgärder och inslag i skolarbetet.

Trygghetsgruppen ansvarar också för det löpande arbetet med Likabehandlingsplanen under läsåret samt för utvärdering och revidering vid läsårets slut. Synpunkter på Likabehandlingsplanen lämnas till Trygghetsgruppen.

 

Trygghetsgruppen består av:

Linda Kjellkvist, bitr. rektor

Caroline Vågerstam, kurator

Margareta Lindqvist, speciallärare F-3

Mikael Hansson, lärare tm-slöjd

Mats Setreus, lärare ma/no åk 7-9

Lenita Engström, lärare grundsärskolan

 

Dela: