Till innehåll på sidan

Värdegrund

I en skola krävs att vi som vuxna har en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt, både till varandra och till eleverna, för att samarbeta på bästa sätt kring våra elever. Alla elever kommer till skolan med en nyfikenhet och lust att lära, med viktiga erfarenheter och en oändlig potential.

 

Hässelbygårdsskolans värdegrund baseras på

Respekt Omtanke Ansvar

I alla åldrar, i alla klasser, arbetar vi med innebörden av de tre orden. Orden beskriver bemötandet av alla på skolan, men även hur vi ska bete oss utanför skolan.

Hur visar vi respekt i klassrummet, på fritids, hemma?

Hur visar vi omtanke på tunnelbanan, i hemmet, i matsalen?

Hur tar vi ansvar hemma, på skolgården, på lektionen?

 

Exempel från våra elever:

Respekt - Säg inte fula ord till varandra

Omtanke - Säg hej till någon som är ensam

Ansvar - Kom i tid till lektionen

 

I Plan mot diskriminering och kränkande behandling beskrivs hur vi aktivt arbetar mot detta.

Dela: