Till innehåll på sidan

Vi ska vara den bästa skolan för våra elever

Till Hässelbygårdsskolan kommer elever från hela världen för att få kunskaper och erfarenheter som rustar dem för mötet med resten av livet. Alla elever som kommer till oss ska ha möjlighet att nå sin fulla potential, vi tror på deras inneboende kapacitet och hjälper dem att växa och utvecklas till de individer de vill vara.

På Hässelbygårdsskolan går ca 450 elever i åldrarna 6-16 år. Vi har även grundsärskola (åk 0-3 och 6-9) och förberedelseklasser inom vår verksamhet.

Vi har fyra fritidshem samt en fritidsklubb som ligger i skolan.

Vi arbetar språkutvecklande i alla årskurser och i alla ämnen. Vi satsar även stort på IKT - informations- och kommunikationsteknik. Smartboards finns i alla klassrum och eleverna har egen iPad.

Till åk 6 gör eleverna ett språkval, vi erbjuder franska, spanska samt förstärkt svenska eller engelska.

Skolans ledning består av rektor tillsammans med tre biträdande rektorer och administrativ chef. En pedagogisk ledningsgrupp bestående av skolledning och arbetslagsledare arbetar för utveckling av skolan.

Skolmaten lagas i vårt eget kök och eleverna erbjuds tre rätter samt ett stort salladsbord varje dag.

Vårt bibliotek är fyllt av såväl referenslitteratur som skönlitteratur. Här finns även tillgång till datorer för skolarbete.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Till Hässelbygårdsskolan kommer elever från hela världen för att få kunskaper och erfarenheter som rustar dem för mötet med resten av livet. Alla elever som kommer till oss ska ha möjlighet att nå sin fulla potential, vi tror på deras inneboende kapacitet och hjälper dem att växa och utvecklas till de individer de vill vara.